Chiesa cattolica nella Polonia

1 | 2

Non vogliamo tali tribunali

Józef cardinale Glemp, Primate della Polonia

Editore: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Redattore capo: Lidia Dudkiewicz • E-mail: redakcja@niedziela.pl