Reklama

Polska

Rabin Schudrich: w polsko-żydowskich relacjach potrzeba wciąż edukacji obu stron

Rabin Michael Schudrich wziął dziś udział w spotkaniu Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem. Wyraził opinię, że w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła istotna poprawa relacji katolików i Żydów w Polsce, ale wciąż jest jeszcze dużo pracy. Zgodzi się z nim bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu, podkreślając, że dialog z judaizmem jest "opcją fundamentalną" w ramach Kościoła katolickiego.

[ TEMATY ]

Żydzi

Ireneusz Leśnikowski

Modlitwa nad grobem cadyka

Modlitwa nad grobem cadyka

"Sam fakt, że dziś siedzimy przy jednym stole i pracujemy razem nie byłby możliwy 40 czy nawet 20 lat temu" skonstatował rabin i dodał, że podstawowe pytanie brzmi: Co dalej?

Zastrzegając, że nie jest jego zadaniem sugerowanie czegokolwiek Kościołowi, ale skoro jest o to pytany przez bp Mieczysława Cisło, przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, to zwróci uwagę na kilka kwestii.

Na pierwszym miejscu Naczelny Rabin Polski wymienił potrzebę edukacji Polaków na temat Żydów oraz Żydów na temat Polski i jej historii, w szczególności tej tragicznej z okresu II wojny światowej. "Edukacja, edukacja i po raz kolejny edukacja, to powinien być priorytet na najbliższe lata w polsko-żydowskich relacjach" - stwierdził Michael Schudrich. Wyjaśnił, że wciąż po obu stronach pokutują pewne negatywne, wzajemne stereotypy.

Zwrócił uwagę, że młode pokolenie polskich księży już nie pamięta bezpośrednio ani Soboru Watykańskiego ani jego przełomowego deklaracji "Nostra aetate" poświęconej stosunkowi do judaizmu i innych religii. Podkreślił zatem, że warto, aby młodzi księża czy seminarzyści mieli kontakt z judaizmem i rabinami nie tylko raz w roku podczas uroczystych obchodów Dnia Judaizmu, ale częściej w sposób bardziej merytoryczny. Zaproponował, aby on czy inni polscy rabini spotykali się co jakiś czas klerykami polskich seminariów i mogli z nimi porozmawiać o judaizmie i wspólnych relacjach.

Podkreślił, że przed wojną bezpośrednie kontakty Polaków i Żydów były czymś absolutnie normalnym i oczywistym, a dziś niestety tak nie jest. Zdaniem rabina niezbędne jest więc robienie czegoś razem przez Polaków wraz z Żydami, na rzecz dobra innych. Potrzeba jest zatem działań w sferze znacznie bardziej praktycznej, społecznej, a nie teologicznej, modlitewnej czy intelektualnej, jak dotąd. Jako pierwszy taki krok zaproponował np. wspólną akcję zbierania zużytych baterii do specjalnych pudełek wystawionych zarówno w kościołach jak i miejscach modlitwy żydowskiej. Odbywać się winna ona pod wspólnym logiem, wyjaśniającym potrzebę takiej współpracy. "Mamy przecież obowiązek wspólnie uratować naszą ziemię" - wyjaśnił.

Reklama

Rabin Schudrich przyznał ponadto, że warto aby młodzi ludzie przyjeżdżający z Izraela do Polski, oprócz zwiedzania miejsc związanych z Zagładą, spotykali się z rabinami z Polski oraz z różnymi polskimi środowiskami, głównie z młodzieżą. Wyjaśnił, że do niedawna Żydzi przyjeżdżający do Polski w tym celu, a nie znający szerszego kontekstu, w dość naturalny sposób budowali w sobie przekonanie, że skoro obozy te były tutaj, to zapewne były wspólnym dziełem Polaków i Niemców. Polska więc była dla nich "krajem ciemności", gdzie dokonywały się najgorsze zbrodnie. Dziś - jak stwierdził - problem ten jest powoli przezwyciężany, ale potrzeba do tego znacznie więcej wrażliwości i otwartości z obu stron.

Bp Mieczysław Cisło zaprezentował referat na temat postępów w relacjach katolicko-żydowskich w Polsce, jakie dokonały się od czasu Soboru Watykańskiego II i słynnej jego deklaracji "Nostra aetate". A odpowiadając na pytanie: co dalej?, przyznał, że w zakresie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce "wielkie zadanie pozostaje wciąż przed nami". Dotyczyć one winny przede wszystkim wcielania w życie woli całego Kościoła, wyrażonej w dokumentach Soboru, aby "budować wspólnotę wokół tych wartości, które są nam wspólne".

Nawiązując do potrzeby organizowania kontaktów z Polakami dla młodzieży izraelskiej odwiedzającej obozy zagłady, powiedział, że realizowane są już kontakty z polską młodzieżą, które niejednokrotnie przeradzają się w trwałą przyjaźń. Jako przykład podał Lublin, gdzie w programie tym uczestniczy około 10 szkół licealnych. Od kilku lat trwa tez wymiana młodzieży polskiej i izraelskiej.

Reklama

Odnosząc się z kolei do potrzeby kształcenia polskich księży w zakresie kontaktów z judaizmem, wyjaśnił, że się z tym całkowicie zgadza i jako jej przykład podał organizowane od 2007 r. wyjazdy naszych księży do jerozolimskiego Instytuty Yad Vashem, co realizowane jest przy akceptacji Episkopatu. W takim dwutygodniowym seminarium wzięło już udział 5 grup księży po 25 osób każda.

Innym elementem rozwijającego się w Polsce dialogu jest, mówił bp Cisło, wspieranie odradzających się wspólnot gmin żydowskich, rekrutujących się spośród ostatnich żyjących ofiar Zagłady oraz ich dzieci i wnuków, odzyskujących swoją tożsamość. W Lublinie, w gmachu słynnej jesziwy, z udziałem rabinów i członków miejscowej gminy odbywają się systematyczne spotkania polsko-żydowskie z okazji świąt żydowskich czy promocji książek poświęconych tematyce judaistycznej.

Bp Cisło przypomniał też, że w czerwcu 2013 r., jako przewodniczący komitetu wydał oświadczenie w sprawie uboju rytualnego jako ważnego elementu tradycji żydowskiej, wyrażając w ten sposób poparcie dla żydowskich praktyk religijnych.

Nawiązując do zbliżającej się 50. rocznicy wydania soborowej deklaracji "Nostra aetate", bp Cisło wśród najważniejszych kroków we wzajemnym dialogu wymienił najpierw powołanie przez Pawła VI w 1966 r. Biura ds. relacji Katolicko-Żydowskich przy Sekretariacie ds. Jedności Chrześcijan, na skutek czego dialog z Judaizmem został włączony do dialogu wewnątrz-chrześcijańskiego. Przypomniał też pielgrzymkę tego papieża do Izraela, która była pierwszą podróżą Głowy Kościoła do tego kraju.

Szczególny rozdział - jak podkreślił - w relacjach katolicko-żydowskich zapisał Jan Paweł II poprzez historyczne wydarzenia jakimi były: wizyta w rzymskiej synagodze, wizyta w Izraelu, nawiedzenie obozu w Auschwitz-Birkenau i liczne, przełomowe wypowiedzi teologiczne. Benedykt XVI starał się kontynuować to dziedzictwo poprzez nawiedzenie trzech synagog, wizytę w Izraelu i w obozie w Auschwitz oraz spotkania z licznymi delegacjami Żydów.

Reklama

Wielkie nadzieje na rozwój dialogu z judaizmem bp Cisło przywiązuje do pontyfikatu Franciszka, który jest "wypróbowanym przyjacielem Żydów".

Mówiąc o najważniejszych dokonaniach Kościoła w Polsce w tej sferze, bp Cisło wskazał na dynamiczną działalność istniejącej pod 1986 r. podkomisji, a następnie komisji Episkopatu ds. Dialogu w ramach której działa Komitet ds. Dialogu z Judaizmem. Wśród zadań komitetu wymienił: publikowanie dokumentów Kościoła dotyczących Żydów i judaizmu, zabieganie o wcielanie w życie wskazań Urzędu nauczycielskiego Kościoła w tym zakresie oraz dyskusja z Żydami nad Biblią i wspólna modlitwa.

Przypomniał, że olbrzymią rolę w kształtowaniu świadomości polskich katolików nt. Żydów i judaizmu odgrywa ustanowiony przez Episkopat w 1997 r. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, poprzedzający każdego roku Tydzień Modlitw i jedność Chrześcijan. "W ramach tego Dnia - podkreślił - obchodzonego w podstawowych wspólnotach kościelnych, organizowane są także ogólnopolskie obchody w jednej ze stolic biskupich, lub w innych środowiskach np. w synagodze warszawskiej, z hasłem: Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka Judaizm".

Przypomniał też, że polski Episkopat wydał już dwa listy pasterskie poświęcone relacjom katolicko-żydowskim, a w roku 2013 odbyła się wizyta polskich biskupów w Izraelu, która została uwieńczona spotkaniem z prezydentem Szymonem Peresem.

Komitet KEP ds. Dialogu z Judaizmem, powołany w 1996 r. prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu, a jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich.

2014-11-21 19:14

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Włochy: główny rabin Rzymu "upomniał" papieża

[ TEMATY ]

Żydzi

Franciszek

Grzegorz Gałązka

W wywiadzie dla tygodnika „L'Espresso” główny rabin Rzymu dr Riccardo Di Segni ujawnił, że zwrócił kiedyś uwagę papieżowi Franciszkowi na to, że stosowane przez niego przeciwstawienie Boga Starego Testamentu - Bogowi Nowego może na dłuższą metę stanowić trudność w dialogu judaizmu z chrześcijaństwem. I dodał, że - według niego - "papież stał się później ostrożniejszy w wypowiedziach".

Rabin wyjaśnił, że chodzi mu o „przywołanie idei, że wraz z pojawieniem się Jezusa zmienił się Bóg Starego Testamentu: wcześniej był surowy i mściwy, a potem stał się Bogiem miłości". A więc Żydzi - komentuje - trzymają się litery prawa, chrześcijanie zaś są dobrzy i miłosierni. "Jest to teologiczna aberracja, która pozostała swego rodzaju dziecięcą chorobą chrześcijaństwa” - podsumował tę myśl Di Segni.

CZYTAJ DALEJ

Bp E. Kawa: Ukraina najbardziej potrzebuje generatorów prądu i żywności długoterminowej

2022-12-04 12:54

[ TEMATY ]

wywiad

Pomoc Kościołowi na Wschodzie

Bp Edward Kawa

Lelek 2v, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

„Dzisiaj Polska jest naprawdę ambasadorem Ukrainy. Gdyby nie postawa Polski, to Ukraina dzisiaj byłaby w dużo gorszym położeniu na arenie europejskiej i światowej” – uważa biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa. Główny koordynator działań humanitarnych Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie zwraca uwagę, że „aktualnie sytuacja jest bardzo niestabilna. - Po atakach na infrastrukturę mamy duże problemy z prądem elektrycznym. Jest dopiero początek zimy i nie wiemy co będzie dalej. Wiele rzeczy się komplikuje, ale próbujemy temu zaradzić. Obecnie Ukraina najbardziej potrzebuje generatorów prądu, żywności długoterminowej, generalnie tego, co jest łatwe i szybkie w przyrządzeniu, nie potrzebujące długiego gotowania - wyjaśnia.

Marcin Przeciszewski, Krzysztof Tomasik (KAI): Mija prawie dziesięć miesięcy wojny Rosji z Ukrainą. Jak dajecie sobie radę?

CZYTAJ DALEJ

Solidarni z Kościołem na Wschodzie. Świadectwo z Ukrainy

2022-12-04 17:09

Marzena Cyfert

Parafia Ducha Świętego gościła o. Mariusza Krawca, misjonarza z Ukrainy

Parafia Ducha Świętego gościła o. Mariusza Krawca, misjonarza z Ukrainy

II Niedziela Adwentu to dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, w sposób szczególny Kościołowi na Ukrainie.

Wpieramy modlitwą i pomocą materialną wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. W parafiach goszczą misjonarze, którzy dzielą się świadectwem swojej posługi na tych terenach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję