Reklama

Kościół

Nowy rektor rzymskiego Centrum Duchowości Miłosierdzia Bożego

18 kwietnia 1993 r., podczas uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Piotra, Jan Paweł II ogłosił błogosławioną siostrę Faustynę. W następnym roku, na polecenie ówczesnego wikariusza Rzymu kard. Kamila Ruiniego, położony niedaleko Watykanu kościół Świętego Ducha in Sassia (Santo Spirito in Sassia), stał się oficjalnym Centrum Duchowości Miłosierdzia Bożego, którego celem jest promowanie kultu Bożego Miłosierdzia, przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, wśród wiernych diecezji rzymskiej i pielgrzymów przyjeżdżających do Wiecznego Miasta.

[ TEMATY ]

Boże Miłosierdzie

Włodzimierz Rędzioch

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Świątynia ta stała się miejscem pielgrzymowania wiernych żyjących duchowością św. Faustyny, a każdego dnia o godz. 15 jest tu odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Włodzimierz Rędzioch

Obecny kościół Ducha Świętego powstał za Sykstusa IV na miejscu dawnej świątyni poświęconej Najświętszej Marii Pannie w związku z Jubileuszem Roku Jubileuszowego 1475, następnie Paweł III zlecił przebudowę kościoła Antoniemu di Sangallo. Bogate wnętrze świątyni jest jednonawowe, a do nawy głównej przylega wiele kaplic. Trzecia kaplica po prawej stronie, która pierwotnie była dedykowana Trójcy Świętej oraz św. Filipowi Neri, poświęcona jest obecnie Miłosierdziu Bożemu i św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. Umieszczono w niej duży obraz Jezusa Miłosiernego pędzla P. Moskala z 1994 r., pobłogosławiony przez Jana Pawła II 23 kwietnia 1995 r., statuę Siostry Faustyny oraz jej relikwiarz ofiarowany kościołowi przez Jana Pawła II po kanonizacji Apostołki Bożego Miłosierdzia. Z czasem kościół stał się także miejscem kultu św. Jana Pawła II.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Włodzimierz Rędzioch

Od czasu beatyfikacji Siostry Faustyny (1993 r.) posługują w nim siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Przez wiele lat rektorem kościoła Santo Spirito in Sassia był pochodzący z archidiecezji katowickiej ks. Józef Bart. Od 5 października 2022 r., decyzją kard. Angelo De Donatisa, papieskiego wikariusza dal diecezji rzymskiej, kustoszami sanktuarium zostali księża z stowarzyszenia życia apostolskiego Synowie Krzyża – rektorem jest ks. Paolo Martinelli a wicerektorem ks. Alberto Donai.

Corocznie, w niedzielę Bożego Miłosierdzia organizowane są procesje z obrazem Jezusa Miłosiernego z rzymskiego sanktuarium na plac św. Piotra, gdzie wierni uczestniczą w papieskiej modlitwie Regina Coeli. Tego roku, po południowej modlitwie Franciszek pozdrowił ich słowami: „Serdecznie witam grupy modlitewne pielęgnujące duchowość Bożego Miłosierdzia zgromadzone dzisiaj w Sanktuarium Santo Spirito in Sassia”.

Reklama

Dla mnie była to okazja do przeprowadzenia rozmowy z nowym rektorem sanktuarium, który w Polsce jest jeszcze mało znany.

Podziel się cytatem

- Jan Paweł II chciał, aby ten historyczny kościół, którego jest ksiądz rektorem, był Centrum Duchowości Miłosierdzia Bożego w sercu katolickiego świata. To musi być wielka odpowiedzialność…

- Kiedy Opatrzność powołała Jana Pawła II na Biskupa Rzymu, Papież zrozumiał, że jednym z jego zadań jest głoszenie orędzia Bożego Miłosierdzia w całym Kościele Katolickim. Boże Miłosierdzie, które poznał i którego doświadczał już w młodości w Krakowie, kiedy często chodził na modlitwę do sanktuarium w Łagiewnikach. Wspomina to w swojej biografii, kiedy pisze: kto by pomyślał, że młody robotnik, który codziennie rano przychodził się modlić, powróci tu jako Papież, aby poświęcić to sanktuarium? Był głęboko przekonany, że miłosierdzie można określić jako miarę, którą Bóg wyznaczył złu w świecie i historii. Rozumiał, że miłosierdzie jest szczególną Ewangelią zapisaną w perspektywie XX w. To przesłanie bardzo aktualne dla naszej epoki. Dlatego Jan Paweł II chciał się podzielić tym Darem z całym Kościołem.

- Papież Franciszek natomiast uznał za stosowne ogłoszenie Roku Miłosierdzia…

- To prawda. Franciszek podkreśla, że „potrzebujemy nieustannie kontemplować tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia”. Jak wyjaśniał w Liście Apostolskim Misericordiae Vultus „są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym”.

- Ale możemy powiedzieć, że w Centrum Duchowości Miłosierdzia Bożego Jubileusz Miłosierdzia trwa zawsze. Chociaż jest dzień szczególny ustanowiony przez Jana Pawła II, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jak przygotowywaliście się to tego święta?

Reklama

- Przygotowujemy się do tego szczególnego święta Nowenną do Miłosierdzia Bożego. Jezus zasugerował św. Faustynie, aby prowadzić coraz to inną grupę dusz do Jego Serca. Dlatego właśnie gromadziliśmy się w sanktuarium na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00 i codziennie modlimy się w sposób szczególnie za dusze grzeszników, kapłanów i osoby zakonne, ludzi pobożnych, pogan, heretyków i schizmatyków, dzieci, itd. Ale prawdę mówiąc, przez cały rok przygotowywaliśmy się do przeżywania tego dnia Łaski. W szczególności staraliśmy się odpowiedzieć na wskazania papieża Franciszka, który podczas spotkania z rektorami sanktuariów w Rzymie powiedział, że sanktuarium jest przede wszystkim miejscem, w którym się modlimy, gdzie znajdujemy pocieszenie, z którego wychodzimy z nową nadzieją. Dlatego każda nasza inicjatywa w tym roku służyła temu, aby uczynić Centrum miejscem modlitwy, pocieszenia i nadziei.

Natomiast punktem kulminacyjnym obchodów była, jak co roku, procesja z wiernymi z kopią obrazu Jezusa Miłosiernego z sanktuarium na plac św. Piotra, aby uczestniczyć w modlitwie Regina Coeli z Franciszkiem. To bardzo szczególny moment świętowania Niedzieli Bożego Miłosierdzia z Papieżem.

2024-04-17 10:00

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Jędraszewski w Łagiewnikach: Na nas spoczywa dzisiaj wielkie dzieło głoszenia Bożego miłosierdzia

[ TEMATY ]

Łagiewniki

abp Marek Jędraszewski

Boże Miłosierdzie

flickr.com/archidiecezjakrakow

– Na nas spoczywa dzisiaj wielkie dzieło głoszenia obolałej ludzkości współczesnej niezmierzonych bogactw Bożego miłosierdzia – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. na błoniach łagiewnickiego sanktuarium w Święto Bożego Miłosierdzia.

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że Apostołowie przekazali całemu światu osobiste doświadczenie zmartwychwstałego Chrystusa, którego widzieli, słyszeli i dotykali. Słowo Apostołów pociągało innych ludzi, mimo że nie mogli poznać Chrystusa zmysłami wzroku, słuchu czy dotyku. Moc przepowiadania Ewangelii przejawiała się w przekroczeniu doświadczenia zmysłowego: „nie widzieć, ale wierzyć – nie widzieć, ale kochać Boga i drugiego człowieka”. – Potrójnie jesteśmy błogosławieni. Tomasz, bo widział, dotykał i słyszał. My natomiast, kolejne pokolenia uczniów Apostołów, nie widzieliśmy, nie dotykaliśmy, nie słyszeliśmy osobiście Chrystusa, a wierzymy, a kochamy, a mamy nadzieję – mówił metropolita krakowski.

CZYTAJ DALEJ

Rada KEP ds. Społecznych o relacji Kościół – Państwo: Wroga separacja szkodzi dobru człowieka

2024-05-21 18:51

[ TEMATY ]

episkopat

Episkopat News

Kościół i Państwo, niezależne i autonomiczne - każde w swojej dziedzinie, są zobowiązane do współpracy dla dobra wspólnego. Wroga separacja szkodzi dobru człowieka - napisali członkowie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych w stanowisku wydanym po spotkaniu Rady, które miało miejsce 21 maja w Warszawie. Obradom przewodniczył bp Marian Florczyk.

W wydanym po obradach stanowisku dotyczącym aktualnej relacji Kościół - Państwo członkowie Rady zauważyli, że „w obecnej rzeczywistości polityczno-społecznej zamiast separacji skoordynowanej, typowej dla państwa świeckiego, promowany jest wzorzec separacji wrogiej, właściwej dla ideologii laicyzmu”. Członkowie Rady wskazali, że separacja skoordynowana to „wzajemna autonomiczna współpraca Kościoła i Państwa, zapewniająca realizację dobra wspólnego opartego o transcendentną godność człowieka i naturalne prawo moralne”. „W tym modelu Państwo jest bezstronne wyznaniowo a w konsekwencji otwarte na współpracę z Kościołami i wspólnotami religijnymi” - czytamy w stanowisku. Separacja wroga natomiast, polega „na usuwaniu i ostatecznym zwalczaniu symboli religijnych i przejawów kultu religijnego, eliminowaniu społecznej roli Kościoła oraz wszelkich przejawów prywatnego i publicznego życia religijnego”.

CZYTAJ DALEJ

Rada KEP ds. Społecznych o relacji Kościół – Państwo: Wroga separacja szkodzi dobru człowieka

2024-05-21 18:51

[ TEMATY ]

episkopat

Episkopat News

Kościół i Państwo, niezależne i autonomiczne - każde w swojej dziedzinie, są zobowiązane do współpracy dla dobra wspólnego. Wroga separacja szkodzi dobru człowieka - napisali członkowie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych w stanowisku wydanym po spotkaniu Rady, które miało miejsce 21 maja w Warszawie. Obradom przewodniczył bp Marian Florczyk.

W wydanym po obradach stanowisku dotyczącym aktualnej relacji Kościół - Państwo członkowie Rady zauważyli, że „w obecnej rzeczywistości polityczno-społecznej zamiast separacji skoordynowanej, typowej dla państwa świeckiego, promowany jest wzorzec separacji wrogiej, właściwej dla ideologii laicyzmu”. Członkowie Rady wskazali, że separacja skoordynowana to „wzajemna autonomiczna współpraca Kościoła i Państwa, zapewniająca realizację dobra wspólnego opartego o transcendentną godność człowieka i naturalne prawo moralne”. „W tym modelu Państwo jest bezstronne wyznaniowo a w konsekwencji otwarte na współpracę z Kościołami i wspólnotami religijnymi” - czytamy w stanowisku. Separacja wroga natomiast, polega „na usuwaniu i ostatecznym zwalczaniu symboli religijnych i przejawów kultu religijnego, eliminowaniu społecznej roli Kościoła oraz wszelkich przejawów prywatnego i publicznego życia religijnego”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję