Drodzy Czytelnicy "Niedzieli",

Od 1926 r. ukazuje się w Częstochowie Tygodnik Katolicki "Niedziela". Jest on wydawany przez archidiecezję częstochowską. Do roku 1939 r. "Niedziela" ukazywała się w małym nakładzie i była rozprowadzana na terenie diecezji częstochowskiej. Wybuch II wojny światowej przerwał wydawanie "Niedzieli" na kilka lat. Po wojnie, w 1945 r. swoim zasięgiem objęła całą Polskę i wydawana była do 1953 r., w którym to została zawieszona przez władze komunistyczne. Przerwa trwała aż do 1981 r.
W czasie polskiej Solidarności udało się biskupowi częstochowskiemu wznowić "Niedzielę" i od tego czasu ukazuje się jako największy tygodnik katolicki w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej.
"Niedziela" jest czytana w Polsce, w Europie, w Ameryce - praktycznie na wszystkich kontynentach. Jest obecna w Internecie i czytana jest w 111 krajach świata. Od pewnego czasu ukazuje się w języku rosyjskim i angielskim. Obecnie postanowiliśmy wydawać "Niedzielę" w Internecie w języku włoskim.

Redakcja "Niedzieli"

Editore: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Redattore capo: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl